ความเห็น 2249024

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

ยามสุข ร่วมเสพ

ยามทุกข์  ร่วมต้าน

สำนวนนี้ใช้ได้เสมอนะคะท่านวอญ่า