ความเห็น 2248665

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนดีประจำตำบล(อัญชันชูช่อก่อยาวี-ห้วยโป่ง)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณเลิศฤทธิ์ ศรีหงส์Ico32
  • กำลังฟื้นความรู้เดิมครับ สมัยเป็นนักเรียนชอบแต่งคำประพันธ์ครับ
  • ขอบคุณครับ