ความเห็น 2246749

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

นัน
IP: xxx.177.182.101
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสนใจงานวิจัยชิ้นนี้ ถ้าต้องการสอบถามเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลจะสามารถติดต่อใครค่ะ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งเข้างเมลให้ได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณอย่างมากค่ะ