ความเห็น 2246017

ครูดีในดวงใจ...

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนะคะ ดิฉันเองก็เป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งเช่นกัน ได้เห็นพฤติกรรมของครูรุ่นเก่าท่านนึง จับได้แบบมีลายลักษณ์อักษรว่าเอาข้อสอบไห้เด็กนักเรียนอีกกรุ๊ปทำ (ข้อสอบที่ออกไว้สำหรับสอบกลางภาค และปลายภาคด้วยตัวดิฉันเอง) ดิฉันเห็นและมีเอกสารยืนยันได้เลยว่าคนๆนั้นทำจริงๆ แต่ไม่สามารถไปคุยหรือพูดอะไรได้เลย เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานได้ไม่นาน แต่เขาทำงานมานานมากโข

เห็นแล้วรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยนักเรียนได้เลย เราสอนให้เขาคิดเป็น ทำเป็น เพื่อต่อยอดเองได้ แต่คนๆนั้น ไม่ รู้สึกเศร้าใจมากที่มีคนแบบนี้ทำร้ายเด็กๆๆ