ความเห็น 2245027

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

IP: xxx.207.57.16
เขียนเมื่อ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม

ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเก่งแกมโกง....

แค่มีผู้นำที่มีคุณธรรมในจิตใจบ้างและเจริญทางด้านวัตถุอย่างช้าๆก็..

สามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆ.....โดยไม่ต้องรีบร้อน