ความเห็น 2241385

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • ผลสอบ LAS สอบถามที่โรงเรียนคะ
  • เพราะโรงเรียนจะได้รายงานผลจาก สพท. อยู่แล้ว
  • ส่วนความเคลื่อนไหว ของการสอบของ ปี 2554 ยังไม่มีคะ
  • จะนำความเคลื่อนไหว มแจ้งให้ทราบต่อไปคะ