ความเห็น 2239524

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนดีประจำตำบล(อัญชันชูช่อก่อยาวี-ห้วยโป่ง)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับอาจารย์ธรรมทิพย์Ico32
  • ดีใจมากครับที่อาจารย์ช่วยแนะนำและแก้ไขให้
  • ทำให้บทกลอนดูไพเราะขึ้นครับ
  • หากมีช่วงวรรคใดบทในอีกก็ยินดีมากครับ
  • ขอบคุณมากครับ