ความเห็น


สวัสดีครับอาจารย์ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ครับ

  • ความมีเสน่ห์แรกเลย คือ แนวคิดเชิงอุดมคติของอาจารย์กับอาจารย์ ดร.ธวัชชัยน่ะครับ มีความอุทิศตนและใช้ความมีโอกาสในชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคม เลยเป็นความงดงามที่มีเสน่ห์มากครับ น่าส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือ เพื่อได้มีกำลังเป็นสิ่งดีๆและมีความหมายต่อสังคมมากยิ่งๆขึ้น
  • ความมีเสน่ห์อย่างที่สองคือ ความเป็นแกนขับเคลื่อนงานความรู้และกิจกรรมทางปัญญาของประเทศ โดยเฉพาะมีกระบวนการจัดการที่นำไปสู่การทำสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ แต่ไหนแต่ไรศูนย์กลางก็อยู่ที่กรุงเทพ แหล่งวิทยาการและทรัพยากรที่จะทำงานความรู้ดีๆต้องอยู่ที่กรุงเทพฯ
  • ทว่า ใน GotoKnow นี้มาจากทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะเป็นบันไดพัฒนาการก้าวย่างและเป็นเวทีให้กับคนทำงานในท้องถิ่นได้แสดงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออกมาจากความเป็นตัวของตัวเอง
  • อีกทั้งมีสารพัดสาขา ซึ่งในแง่ของความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสังคมความรู้ ก็นับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้ของคนอย่างมหึมาและน่าประทับใจราวกับเป็นCollege เปิดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านการจัดการความรู้เพื่อลดช่องว่างทาง IT และสังคมความรู้เลยละครับ นับเป็นความมีเสน่ห์ที่จะต้องช่วยกันลงอีกแรงหนึ่งในการเสริมกำลังให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแต่จะทำกันได้
  • ความมีเสน่ห์ประการที่สาม คือความสดของข้อมูลและวิธีบันทึกถ่ายทอดด้วยศิลปะและวิธีสร้างสรรค์หลากหลาย อีกทั้งทำให้เจ้าของประสบการณ์อยู่กับตนเอง ได้ครุ่นคิด เรียบเรียง กล่อมเกลาด้วยจิตละเอียด นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากแล้ว หลายเรื่องก็สามารถให้วิธีคิด วิธีมองสรรพสิ่งที่สร้างสรรค์โอกาสดีๆได้ดีกว่าทั่วไป และสามารถตั้งคำถาม พัฒนาโจทย์การวิเคราะห์วิจัย ที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมได้ดี
  • ความมีเสน่ห์อีกอย่าง คือ ความสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลภาพ ทั้งภาพถ่ายและรูปเขียนได้ดีพอสมควร สามารถทำเป็นออนไลน์แกลลอรี่ที่เดินเข้าหาชาวบ้านทั่วไปได้ดี (แต่ตอนนี้ชักอืดและจัดการยากเสียแล้วละครับ ทำให้เริ่มลังเล กลัวข้อมูลที่มีอยู่แต่เดิมหาย และหากจะใส่ลงไปเพื่อยกให้คนทั่วไปได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยก็ชักลังเลคิดหนักเหมือนกันละครับ)
  • ความมีเสน่ห์อีกอย่าง คือ การมีเครื่องมือและวิธีการสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันหลายโอกาสและหลายระดับแบบ ๒ ทาง ทั้งการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาผ่าน dialogue box ของกันและกัน การมีอนุทินสำหรับการทำหมายเหตุย่อยๆ การสื่อสะท้อนเรื่องราวของชุมชน หน่วยงาน และคนที่ในสื่อและในเวทีอื่นๆแทบจะไร้ตัวตนและไร้เสียงสะท้อน ทำให้ได้เห็นความงดงามในรายละเอียด

เยอะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี