ความเห็น 2235661

ร่วมประชุมใหญ่ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 70

เขียนเมื่อ 

 

How to detect and manage developmental

behavioral problems in young children  

 

ส่วนนี้แบ่งกลุ่มให้แก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมติ

พ.อ.หญิง ชาคริยา ธีรเนตร ได้กรุณาแนะนำว่าหลายปัญหาของพ่อแม่

หมอเด็กจะคุ้นเคยแล้วแต่เรื่องหนึ่งที่เราแก้ไม่ค่อยได้คือนักเรียนนักเลง

เด็กเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือจากสื่อ

เด็กผู้ชายจะทำตัวเป็นเจ้าพ่อ รีดไถ่เงิน ชกต่อย ขู่บังคับ

เด็กผู้หญิงจะซุบซิบนินทา บีบบังคับ ไม่ให้เล่นด้วย แกล้งให้โกรธ

เด็กที่ถูกกระทำจะเจ็บช้ำน้ำใจมาก เคยมีถึงฆ่าตัวตายมาแล้ว

           

การแก้ปัญหา ต้องสอนเด็กให้รู้จักป้องกันความรุนแรงเฉพาะหน้า

1.เดินเลี่ยง

2.ถ้ายังตามมาทำ ให้บอกไปว่าเราไม่ชอบ

3.ถ้ายังไม่ยอมหยุดให้ตะโกนเอะอะให้คนรู้

ระยะยาวโรงเรียนต้องมีโครงสร้างในการแก้ปัญหานี้

เช่น 1.มีวิธีการทราบเหตุและระงับเหตุเร็ว

2.เข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระทำให้ปรับตัวได้ มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

3.ดูแลผู้กระทำให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้