ความเห็น 22333

"วิเคราะห์" และ "วิจารณ์" สรุปอย่างไร

ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

     ก็ "แก้ไข" ไม่ใช่ "แก้ตัว" ตามไปดูแล้ว ยังเหมือนเดิม การอ้างอิงแหล่งที่มา เป็นการให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีกันและกันในขั้นแรก ๆ เลย หวังดีครับ แต่ซีเรียสกับการอ้างอิงมาก

     วิเคราะห์ กับ วิจารณ์ ก็ใช่จะตั้งเองเอาง่าย ๆ ให้ใคร ๆ เข้าใจผิดได้นะครับ เขาเรียก "ศัพย์บัญญัติ" ก็ต้องว่าไปตามที่บัญญัติไว้ หากจะ Apply ก็อีกเรื่อง

     ขอให้เชื่อไม่ได้อคติ ที่ยังทิ้ง คห.เพราะสนใจติดตาม "ประเด็นที่ยกมาในแต่ละครั้งยังน่าสนใจครับ"