ความเห็น 2232345

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

ครูเออรีอยากเป็นสมาชิก
IP: xxx.122.24.254
เขียนเมื่อ 

ปี2553 นี้ อยากให้มีการเปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษอีก และให้โอกาสครูที่เออรีแล้วมีสิทธิ์สมัครได้บ้าง 30 ต.ค 2553