ความเห็น 2231025

การรักษาโรคเบื้องต้น.....ที่ไม่ใช่แค่เบื้องต้นจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ใครมีบัญชียาที่สภาอนุญาตให้NPสั่งจ่ายได้ตามกฏหมายบ้างช่วยนำมาลงให้หน่อยคะ