ความเห็น 2229085

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

เขียนเมื่อ 
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณณัฐรดานำมาเรียบเรียงอย่างสอดคล้องกับธรรมะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
  • จงเตือนจิตของตนเสมอๆ ขอบคุณมุมมองและแง่คิดดีๆนี้มากค่ะ