ความเห็น 2227760

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

อรุณี สมวัน
IP: xxx.26.210.89
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูอ้อ ดิฉันสอนภาษาไทย ป.2 ค่ะ เห็นการเขียนแผน แบบ BBL ของคุณครูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็ก ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนและแบบประเมินเพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาการสอนของเด็ก ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ