ความเห็น 22256

ชีวิตที่พอเพียง : 1. เรียนรู้จากชีวิตวัยเด็ก

Handy
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

    อ่านบันทึกนี้ของท่านอาจารย์แล้วทำให้ระลึกถึงอดีตที่คล้ายๆกัน  จำได้ว่าเคยรู้สึกอายที่จะบอกใครว่าสภาวะที่เป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร  แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับภูมิใจที่ได้เกิดและมีชีวิตอยู่ในสังคมแบบนั้น พอใจที่ได้ถูกหล่อหลอมมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่พิเศษ ที่ไม่อาจหาได้อีกในปัจจุบัน  ... เคยเขียนเป็นบทกลอนไว้นานแล้วดังนี้ครับ ..

    ฉันเป็นคน  บ้านนอก  ขอบอกกล่าว
มีเรื่องราว  มากมาย  ให้นึกถึง
กาลเวลา  ล่วงไป  ใฝ่คนึง
สิ่งที่ตรึง  ใจมั่น  นั้นมากมาย

   สมัยนั้น  เราอยู่กัน  ฉันท์น้องพี่
มากน้ำใจ  ไมตรี  มิเหือดหาย
ไร้ไฟฟ้า  ไร้ประปา  แต่สบาย
เราอยู่ได้  กับธรรมชาติ  อันอุดม

   อยากกินปลา  เราไปหา  ตามท้องทุ่ง
เต็มตะกร้า  ล้นกระบุง  ก็สุขสม
แบ่งจ่ายแจก  ลุงป้า  น่านิยม
เป็นสังคม  แห่งน้ำใจ  อยู่ไกลเมือง

   ทั้งทำนา  ปลูกข้าว  และทำไร่
จวบต้นข้าว  ออกรวงใหญ่  ชูช่อเหลือง
ต่างช่วยกัน  เก็บเกี่ยวไป  ไม่สิ้นเปลือง
ไม่มีเรื่อง  จ่ายค่าจ้าง  เป็นรางวัล

   ยังมีอีก  มากมาย  หลายตัวอย่าง
ยังจำได้  ไม่จืดจาง  ใช่เรื่องฝัน
ชักอ่อนล้า  ด้วยกรำงาน  มาทั้งวัน
วันนี้พอ  ก็แล้วกัน  นะ บ๊าย บาย !