ความเห็น 2224760

น้ำในคลอง...

เขียนเมื่อ 
Ico32
น้ำจากทางเหนือมาแล้วจริงๆค่ะ
คันคลองน้ำท่วมแล้ว...หลายกิโลเมตรค่ะ