ความเห็น 22241

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คุณ Dr.Ka-Poom คะ...
  • ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น..เหมือนเข้าไปนั่งในใจพี่เม่ยเลยค่ะ
และ คุณชายขอบคะ..
  • ก็นั่นไง! จึงได้ชื่นชมว่า "เข้ม"