ความเห็น 2223260

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

เขียนเมื่อ 

ทุกข์นานเลย..แต่ก็ดีใจกับเขาด้วยที่พ้นทุกข์ได้เพราะสติปัญญาที่ล้ำเลิศของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน..ระถึงพี่สาวเสมอนะคะ..