ความเห็น 2223106

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับลุงเอก

  • สนใจบันทึกประโยคที่ว่า  จัดตั้งวิทยาลัยใหม่ให้คนเลิกทะเลาะกัน