ความเห็น 2221631

นกน้อยสร้างรังใหญ่

เขียนเมื่อ 
Ico64
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
อาจารย์/นักวิจัย
UsableLabs ม.สงขลานครินทร์
        สวัสดีครับ
            แวะมาทักทาย เห็นด้วยครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้เปรียบเสมือนการเติมเต็ม การทําให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะศาสนาอิสลามสอนให้มนุษย์ศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปล จนกระทั่งถึงหลุมฝั่งศพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า หากวันใดวันหนึ่งเราไม่ศึกษา เรากําลังล้าหลัง การทํางานก็ถือเป็นการศึกษาเช่นเดียวกัน เพราะต้องแก้ปัญหาในการทํางาน ยาวหน่อยครับ
           ขอบคุณมากครับ