ความเห็น 2220735

วิธีการทำนาไม่ไถ

13_03_กธ..
IP: xxx.173.148.165
เขียนเมื่อ 

อาจไม่ใช่ดวงเดือนบนท้องฟ้า ที่ส่องแสงเต็มนภายามราตรี

อาจไม่ใช่คนที่มีราศร๊ แต่คนคนนี้เป็นคนดีที่สมบูรณ์