ความเห็น 2220462

การทำงานกับคนที่แตกต่างอย่างมีความสุข

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านครับอาจารย์ ได้แนวความคิดดีๆๆเพิ่งไปจัดกิจกรรมให้คนไม่มีความสุขกับการทำงานมาครับ