ความเห็น 2218046

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มานัส
IP: xxx.29.48.250
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นอาจารย์ สอนอยู่ที่ราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการออกแบบ ถ้าต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต้องส่งหลักฐาน อะไรบ้างคับแล้วส่งหลักฐานไปที่ไหนและประกาศรับทุนเมื่อไรคับ