ความเห็น 221401

กองกิจการนักศึกษา ม.ขอนแก่นเปิดบริการอุทยานแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยภาพและเสียงจากสื่อมัลติมีเดีย

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง