ความเห็น 22078

บันทึกดีดี...ดีที่ Rating จริงหรือ

JJ
IP: xxx.90.247.110
เขียนเมื่อ 

คลิกบ่อย เท่าใด

 อ่านมาก เท่าใด

  หากไม่ได้นำไป "ปรับ ปรุง ปฏิบัติ"

   เพื่อ "พัฒนา ตน ฅน งาน องค์การ"

    ก็ไร้ ซึ่ง ความหมาย

      THE END/JJ