ความเห็น 220659

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

555555...พลาดจนได้

 

แต่ยังไม่พลาดถึงขั้นไปเหยียบกันตายนะครับพระอาจารย์....อิอิ