ความเห็น 2205846

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดาIco32
  • รวบรวมความหมาย  แง่คิดมุมมองได้แยบยล
    ธรรมชาติเดิมของจิตประภัสสร  แต่แย่ที่เราประคองจิตเดิม
    ให้ปราศจากสิ่งรบกวนได้ยากเต็มที
  • อนุโมทนาบุญค่ะ