ความเห็น 2205782

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

เจริญพรโยมณัฐรดา

เรื่องนี้ดีมาก ขออนุโมทนา