ความเห็น 2203125

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...กำลังเพียรฝึกชำระจิตอยู่ค่ะ..ภาพดอกกล้วยไม้งามมากค่ะ..