ความเห็น 22016

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ"Handy"

ดิฉันเชื่อว่า..เราคนอ่าน..มองเห็นในสิ่งเดียวกัน
ได้เคยมีโอกาส F2F กับคุณชายขอบแล้ว
สิ่งที่พูด ไม่แตกจากสิ่งที่เขียน..เพราะนั่นมาจากสิ่งที่คิดคะ