ความเห็น 22014

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ"ดอกหญ้า"

ชื่นชมและติดตามกันมา..
และเสมอไป...
อาจตรง"จริต"ที่มี..และตรงกัน
เบาๆ..ง่ายๆ...สบายๆ..
แต่ซ่อนลึก..อยู่มากมาย