ความเห็น 22012

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณไร้นาม: ปุจฉา

ทำไม..ดิฉันจึงชอบอ่าน Blog  in-visi-ble ด้วยนะ
ทั้งๆ ที่ไม่ได้คึกคักอะไรเลย rating ก็ไม่เยอะ..แต่ชอบ(แอบ)อ่านบ้าง
อ่าน..อย่างโจ่งแจ้งบ้าง..แล้วแต่อารมณ์
แต่ทำไม..ตน..ชอบอ่าน ก็ไม่รู้