ความเห็น 2200098

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 
  • ขอชื่นชม กับกลวิธี ฝึกให้เด็กคิดเชิงตรรกะ
  • ขอตามมาเชียร์เด็กหญิง ชลดา   ธิมาชัย ครับ