ความเห็น 2198

Euducation-Spacial

Wiratchai Y
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

และมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 13 ศูนย์ รวมทั้งหมด มีศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 จังหวัด เป็นการให้บริการทางการศึกษาโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

น่าสนใจดี ครับ