ความเห็น


สวัสดีค่ะอาจารย์

จากการอ่านเรื่องราวของอาจารย์ เห็นด้วยกับข้อความข้างบน คะแนนเป็นเพียงตัวบ่งชี้ให้รู้ว่าเราผ่านในแต่ละวิชา

แต่บางครั้งไม่ได้วัดพฤติกรรม หรือความดีงามของแต่ละคน ซึ่งบางคนเรียนเก่งแต่เห็นแก่ตัวก็มีเยอะ ดังนั้นการเรียน

ให้เก่งต้องเรียนควบคู่กับการมีคุณงามความดีด้วย รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว ประเด็นนี้แหละจึงถือว่า

เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง

ดังนั้นครูทุกท่านควรสอนนักเรียนให้เรียนเก่งโดยสอนคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ด้วย

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 11 กลุ่ม 3 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี