ความเห็น


ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่า"สวัสดีอาจารย์ค่ะ"  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบความคิดของอาจารย์ในการให้แง่คิดกับการเรียนในวิชาและสาขาต่างๆ ในปัจจุบันนี้  ดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่คิดเสมอว่าที่ทุกคนเข้ามาเรียนเพื่อหาคำว่า"วุฒิการศึกษา" กันมากมายในทุกวันนี้สิ่งที่เรียนกันไปนั้นจะเอาความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานของตนตามที่ต้องการจริงหรือเปล่า?  มันเป็นสิ่งที่ดิฉันให้ความสนใจมากเพราะในปัจจุบันในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆ  ในส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นคุณวุฒิที่ตรงตามความต้องการในการทำงานนั้นๆ แต่สิ่งที่พิจารณากันมากคือ "เส้นสาย"  ยิ่งหน่วยงานราชการในปัจจุบยิ่งเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ  ก่อนหน้านี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบสอบตามหน่วยงานต่างๆ ที่ตนสนใจทำงานและวุฒิตรงความต้องการของหน่วยงาน  ทำให้ตั้งใจอ่านหนังสือ  ค้นคว้า  อย่างทุมเท  เพื่อหวังเข้าทำงานในสิ่งที่ตนรัก  แต่สิ่งที่เจอคือสอบไม่ผ่านไม่ใช่ทำข้อสอบไม่ได้แต่ดิฉันไม่มีเส้นสายในการทำงานนั้นๆ จึงต้องการสอบไปอย่างผิดหวัง  จึงทำให้คิดได้ว่าทุกวันนี้ที่ประเทศของเราเจอปัญหาต่างๆ  มากมายคงเพราะบุคลากรอาจไม่มีคุณภาพด้วยปัญญาแต่มีคุณภาพด้านเส้นสายมากกว่า

   วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาเป็น"ครู "  ดิฉันจึงรู้ว่าในทุกวันการศึกษาของเราเริ่มด้อยคุณภาพลงเรื่อยเพราะทางหน่วยงานส่งงานทางราชการที่เป็นเอกสารต่างๆ ให้ครูเป็นผู้ทำ  ครูจึงไม่ค่อยมีเวลาในการทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  ทำให้เด็กได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพมากนัก  และการสอนในหลักสูตรใหม่ก็ไห้มีเวลาการเรียนการสอนน้อยลงกว่าเดิมจึงทำให้เด็กมีเวลาทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชเพิ่มมากขึ้นแทนที่เราจะเอาเวลาที่มีอยู่มาให้ความรู้แกนักเรียนมากขึ้น

  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สอนไม่เคยเอาหนังสือเป็นหลักในการเรียนการสอนเพราะจะเน้นให้เด็กนักเรียนได้เห็นจริงและสามารถปฎิบัติจริงๆได้  วันนี้ได้มาอ่านความคิดเห็นของอาจารย์จึงทำให้คิดได้ว่าในฐานะที่เป็น"ครู"  ดิฉันต้องพยายามให้มากกว่าเดิมเพื่อเน้นให้เด็กนักเรียนของตัวเองมีความรู้ในทุกด้านและสามรถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆ  โดยไม่เน้นการใช้เส้นสายในการทำงานในอนาคตของตนเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี