ความเห็น 21893

บันทึกดีดี...ดีที่ Rating จริงหรือ

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • เรื่องที่ Dr.Ka-poom ตั้งข้อสังเกตไว้ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับ เราจะดูแค่ rating ตัวเดียวไม่ได้ อย่างเหตุผลคือ ถ้าชุมชนนั้นมีสมาชิก 20 คน ผลัดกันอ่านคนละ 2 ครั้ง IP address ต่างกัน ก็ได้ rating 40 แล้ว
  • ใช้ข้อคิดเห็น อย่างเดียวก็ไม่ได้ บางครั้ง เขียนข้อคิดเห็นคุยกันไปคุยกันมาแบบจดหมาย ประเดี๋ยวก็ได้ 20 ข้อคิดเห็นแล้ว หรือบางคนกด Enter ข้อคิดเห็น 2 ครั้งก็จะถูกบันทึกเป็น 2 ครั้ง ถ้ามีบ่อยๆ ก็ทำให้ข้อคิดเห็นมากกว่าปกติแล้ว
  • บันทึกดีๆ  ที่ตั้งใจเขียนบางครั้งก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ่านครับ บางครั้งเขียนดีเกินไป คนอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าไปอ่านก็มีเหมือนกัน (อ่านเฉพาะคนในกลุ่ม)
  • นับจำนวนบันทึกอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะบางครั้งก็มีแต่ปริมาณ แต่ด้อยคุณภาพ
  • มีเรื่องจริงที่ปรากฏ คือคำ Keyword ก็มีผลให้มีผู้เข้ามาค้นหาบันทึกเหมือนกัน บางครั้งชื่อเรื่องดี (แต่เนื้อในไม่ดีเท่าไร) คนก็เปิดเข้ามาแต่ไม่ได้อ่าน ตัวเลข rating ก็เพิ่มแล้ว
  • คิดถึงเกณฑ์มากก็ปวดหัวมาก ยิ่งผู้พัฒนาระบบยิ่งปวดหัวใหญ่..ครับ :)