ความเห็น 21891

บันทึกดีดี...ดีที่ Rating จริงหรือ

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

     ความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรสอดแทรกเช่น เทคนิคการนับโดยใช้ IP เปรียบเทียบกับ IP ล่าสุดเพียงตัวเดียว ในการเปรียบเทียบ rating ก็จะขึ้น หรือกรณีที่เรากำลังแก้ไขบันทึก แต่มีคนเข้ามาอ่าน อย่างนี้ก็จะขึ้นโดยเกินจริง

     ความแปรปรวนอื่น ๆ อีกเช่นเปิดโดยไม่อ่าน ฉะนั้น rating ที่ว่าคือการเปิด หาใช่การอ่านไม่ โดยที่การเปิด การอ่าน การนำไปใช้ มีนัยยะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในประเด็น KM

     ความแปรปรวนที่เกิดจากช่วงจังหวะ และเวลาที่ตีพิมพ์บันทึก ก็สำคัญต่อ rating หรือปัจจัยสอดแทรกอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นการใช้ Rating เพียงอย่างเดียว จึงไม่น่าเพียงพอ ขอสนับสนุนที่ Dr.Ka-poom ตั้งข้อสังเกตไว้ครับ