ความเห็น 21889

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

Dr.ka-poom

     น่าจะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้า... "อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข" ใด ๆ เลย