ความเห็น 21887

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

 น่าจะดี


          อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข ---> ค่อย ๆ เพิ่มเงื่อนไข ---> เงื่อนไขมากจนขาดอิสรภาพอย่างภาวร ---> พยายามลดเงื่อนไขโดยจิตและใจ ทำความเข้าใจการมีเงื่อนไข ---> เงื่อนไขก็จะค่อย ๆ หมด ลดน้อยถอยลง --->  อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข

น่าจะดียิ่งขึ้น

"อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข ---> อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข"