ความเห็น 21885

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ jc

    อิสระมีอยู่แล้วในตัวตนครับ เพียงแต่ค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากกฎเกณฑ์ "สังคม" หากมีเพียงเท่าที่พอดี และจำเป็นก็จะพอเพียง หากมากเกินก็จะอึดอัด ขาดอิสระภาพ ที่ยกมาทั้งหมดใช่ว่าจะปฎิเสธอย่างสิ้นเชิง แต่น่าจะมีแค่พอดี และพอเพียงครับ