ความเห็น


สวัสดีครับท่านอาจารย์วิรัตน์ การอยู่ร่วมกันนานาชาติ ไม่นึกว่าจะเป็นวิชา อ่านจากบันทึกท่านทำให้ได้ขบคิด

และเห็นความงาม ในความหลากหลาย ของคนนานาชาติ ที่สำคัญคนต่างชาติต่างเผ่าพันธ์มาอยู่ร่วมกันคือต้องมี ธรรมที่ไกล้เคียงกัน

เป็นสะพาน สื่อ ถึงกัน ซึ่งต่างก็ได้เรียนรู้กันและกัน และการได้สื่อสารกันด้วยภาพ ก่อเกิดกระชับได้รวดเร็ว

("ผมได้เห็นโลกแห่งการเรียนรู้บนกิจกรรมชีวิตง่ายๆและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันและสร้างความงอกงามไปด้วยกันของผู้คนที่มาจากต่างสังคมวัฒนธรรม...กลุ่มนักศึกษาของเราเป็นครูด้วยการแสดงให้ดู")

ขอบคุณ ศิลปภาพถ่าย ที่ทำให้คนรักกัน

ขอบคุณอาจารย์ ใช้ภาพสื่อสารทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่เหมือน วาทะกรรมของคำว่า"ปรองดอง"ที่หลายได้นำมาพูด แต่มองไม่เห็นปลายทาง เพราะหลงวนเวียนอยู่กับการคิดค้นออกแบบให้คนอื่นทำ ก้าวข้ามไม่พ้น.....คนต้องมีธรรมเท่ากัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี