ความเห็น


เท่าที่ได้ศึกษามา พบว่า แนวทางของ "ธรรมกาย" ไม่ใช่ พุทธที่แท้จริง แต่เป็นการฝึก "ฤทธิ์" ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งฤทธิ์ จะมีผลมาก เมื่อมี 2 ส่วน คือ ผู้ที่มีจิตที่สูงกว่า (ผู้แสดงฤทธิ์ เช่น หลวงพ่อธัมมชโย) และส่วนที่สอง คือ "ผู้เฝ้าดู" ได้แก่บรรดา ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในลัทธิธรรมกาย ซึ่งมีอยู่กว่า แสนครอบครัว (ในไทย)

เมื่อองค์ประกอบทั้งสองส่วนมีครบ คือ ผู้แสดง และผู้ดู ที่ได้รับการฝึกฝน มาอย่างดี "ฤทธิ์" จึงเป็นเรื่องที่ผู้เฝ้าดูซึ่งมีกำลังจิตที่ต่ำกว่า เชื่อและเห็นเป็นเช่นนั้น

ฤทธิ์ มีอยู่จริง แต่พระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้เน้น แต่ลัทธิธรรมกายได้ขยายให้เป็นเรื่องใหญ่โตและแผ่ไปในหลายประเทศ โดยอาศัยสุดยอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อขยายกลุ่มผู้เฝ้าดู ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้ง ดาวเทียม, และอินเตอร์เน็ต

ในส่วนตัวและจากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสกับแนวทางของลัทธินี้ ผมเชื่อว่พุทธแบบเทียมจะเป็นการบ่อนทำลาย พุทธที่แท้จริง เช่น อนัตตา หรือ สุญญตา

แต่แนวทางของลัทธิธรรมกายก็ผสมผสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับสังคมยุคทุนนิยม, วัตถุนิยม, บริโภคนิยม เช่น ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี