ความเห็น 218621

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

ซาหนุกๆ นะ ทั่นเลขาฯ....

มีนิทานเล่าว่า ท่านมหาเปรียญ ปธ.๙ รูปหนึ่ง ไปเรียนหนังสือที่ศรีลังกา ... วันหนึ่งท่านนั่งรถเมล์ไปธุระ ส่วนตัว ...พอไปสักระยะหนึ่ง ก็มีพระศรีลังกาขึ้นมานั่งใกล้ๆ รูปหนึ่ง ...นั่งไปครู่หนึ่ง พระศรีลังกาก็ถามว่า...

ธูมํ ปิวสิ ?

ท่านมหาฯ จากเมืองไทย ฟังพระศรีลังกา ก็สงสัย พระศรีลังกาก็ถามย้ำอีก...  ท่านมหาฯ ฟังไป ก็แปลเป็นไทยในใจ....

ธูมํ ปิวสิ ? = ท่านดื่มควันมั้ย ?

อะไร ? ดื่มควัน ...ท่านมหาฯ จากเมืองไทยคิดไม่ออก... พระคุณเจ้าเจ้าถิ่นคงจะเกิดปฏิฆะในจิต จึงล้วงเข้าไปในย่าม ดึงบุหรี่ออกมา.... ท่านมหาฯ จากเมืองไทย เข้าใจทันที จึงตอบกลับไปว่า...

ปิวามิ

ซึ่ง ปิวามิ แปลว่า ผมดื่ม...

สรุปว่า ต่อจากนั้น พระคุณเจ้าสองสัญชาติก็จุดบุหรี่ขึ้นมาดื่ม พลางก็สนทนาธรรมไปพลาง...

อันที่จริง ภาษาบาลี ก็สามารถพูดได้ และสร้างศัพท์ใหม่ๆ ได้ เพียงแต่เมืองไทย ไม่มีใครนิยมเท่านั้น ...

แต่ฟังว่า เดียวนี้ ท่านมหาฯ หนุ่มๆ รุ่นใหม่ๆ เวลาเค้าแชตกัน บางครั้ง เค้าก็แชตกันเป็นภาษาบาลี (.........)

เจริญพร