ความเห็น 21858

วันนี้สำหรับ “แม่” ที่ผมไม่มีนิยามใด ๆ

ดอกกุนหยี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อยากจะมอบบันทึกนี้ของคุณชายขอบ เพื่อน้องคนหนึ่งที่เป็นกัลยามิตรที่ดี "ดอกหญ้า" ให้ได้อ่านในวันคล้ายวันเกิด คือวันนี้

ขออนุญาต คุณชายขอบด้วยนะ คิดว่าคงไม่หวง