ความเห็น 21855

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ "โอ๋-อโณ"

บันทึกที่เขียน..เขียนที่อยากเขียน..เรามักสัมผัสได้ถึง "ความจริง".."ใจ"..ของผู้บันทึก...

แต่หากเป็นบันทึก...ที่เสมือนการเขียน.."รายงานส่งครู".."จิตวิญญาณแห่งการบันทึก"..ที่บ่งบอกความเป็น "ตน" ของคนบันทึก..ย่อมสัมผัส..ได้ยากคะ

Mind's eye