ความเห็น 21854

ข้อสังเกต...จากการ "บันทึก"

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ...

ในแง่การวิเคราะห์...คำตอบที่ได้...อาจไม่ใช่เพียงแค่ rating นะคะ

แต่เชื่อว่า..ข้อมูลเชิงคุณภาพ..ที่ได้มา..ย่อมก่อเกิด "พลังใจ" แก่คนที่.."เขียนบันทึก"..อย่างที่อยากเขียน..และเขียนอย่างมีความสุข...โดยเฉพาะ "คนบันทึก"..หน้าใหม่