ความเห็น 218175

เวทีนำเสนอ โครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิไลพรรณ ลีลามานิตย์
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจ

ที่แปลกใจคือ บันทึกนี้เขียนไว้ เมื่อเกือบหนึ่งปีแล้ว ยังมีคุณมาเปิดอ่าน

สำหรับตัวเองเมื่ออ่านทบทวนอีกครั้ง ก็ได้ความรู้สึกดี ๆ และกำลังใจสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมงานต่อไป