ความเห็น 21814

กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: THE LAST POEM

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณ"คนข้างนอก"

หากเมื่อใด..ที่เราไม่เลือกปฏิเสธ...ในสิ่งที่พบเจอ

เพียงเพราะเหตุ...ว่ายากและไม่เข้าใจ

หากแต่ได้..ลองค้น..สิ่งที่พบนั้น

เราจะไม่พลาดโอกาส...แห่งการเรียนรู้..

ในสิ่งนั้นเลย...