ความเห็น 2180809

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

พรทิพย์ แสงสุวรรณ
IP: xxx.26.68.163
เขียนเมื่อ 

สอนภาษาไทยป.๒ มปภ. สนใจbbl อยากได้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ